Přihlašovací formulář
Přihlašovací jméno:
Přihlašovací heslo:
Zapomenuté heslo|Nová registrace
Můj účet
OdhlásitObjednávkyNastavení účtu
+420 733 300 047
info@cadoxfishing.cz
Měna
Registrovat
Přihlásit
Košík
Nákupní košík
0,- Kč

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů na základě platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady)EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob(dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je CADOX fishing s.r.o. se sídlem č.p. 317, 742 51, Mošnov ,IČO 27105628 (dále jen „správce“ nebo „my“), který je zároveň prodávajícím.

Jaké údaje zpracováváme a kde je získáváme

-Osobní údaje jako jméno,příjmení,dodací adresa,fakturační adresa,telefonní číslo,emailová adresa získáme přímo od Vás při objednávce zboží a uzavřením smluvního vztahu při jeho zakoupení.

-Údaje o Vašem chování na webu našeho e-shopu když si jej prohlížíte, z odkazů na které klikáte a také údaje získané ze souborů cookies .

Účel zpracování osobních údajů a naše oprávnění

Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely obsažené ve Vašem souhlasu s jejich zpracováním, dále při jednání s Vámi o smluvním vztahu a následným plněním smlouvy, také při ochraně našich práv a z důvodu našich oprávněných zájmů.

Účelem zpracování osobních údajů při plnění smlouvy je zabezpečit řádnou identifikaci předmětu objednávky, její přípravy jako zásilky pro dodání na adresu nebo jiném způsobu předání,provedení fakturace a taky pro případné reklamační řízení.

Oprávněným zájmem správce je také případné vymáhaní pohledávek nebo ochrana jeho majetku.

Tato zpracování Vašich osobních údajů provádíme na základě zákonných práv a tedy bez Vašeho souhlasu.

Při návštěvě našeho webu do Vašeho zařízení ukládáme a z něj pak čteme malé soubory cookies.Tyto cookies nám pomáhají identifikovat Vás při přecházení jednotlivých schránek a to za účelem, abychom při příští návštěvě Vám mohli nabídnout i více variant. Umožňují nám sledovat návštěvnost , vytvářet statistiky, sledovat účinnost reklamy a po vyhodnocení můžeme naše stránky vylepšovat a připravovat kvalitnější nabídku. Umožňujeme uložit cookies taky třetím stranám, které je mohou použít v reklamě na sociálních sítích. Takovým partnerům nepředáváme Vaše osobní údaje.

Pokud při návštěvě webu nevypnete ve svém prohlížení využití cookies třetími stranami a setrváte na našich stránkách, nebo kliknete na tlačítko „ ROZUMÍM“,které je součástí upozornění, vyložíme si to jako Váš souhlas s využíváním těchto cookies a předáváním Vašich údajů třetím stranám k účelům výše uvedeným.

Při návštěvě našeho webu zpracováváme údaje o Vašem obchodním chování z důvodu našeho oprávněného zájmu (to znamená bez Vašeho souhlasu) za účelem zlepšování našeho webu následně zlepšení této služby pro Vás. Dále k vytváření statistiky návštěvnosti našich stránek což znamená oprávněný zájem zjištění efektu provozu webu.

Při návštěvě naší prodejny v Mošnově za účelem osobního odběru objednaného zboží jste nahrávání kamerovým systémem a to na základě našeho oprávněného zájmu(t.zn. bez Vašeho souhlasu). Účelem je ochrana našeho i Vašeho majetku a osob, které se v prodejně a před vstupem do objektu prodejny pohybují.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme my z titulu správce ale s výjimkami. K Vaším osobním údajům mají přístup nejen naší pracovníci ale i pracovníci dalších subjektů, které se na plnění Vaší objednávky podílejí. Jsou to subjekty, které nám poskytují přepravní,účetní a právní služby. Dále jsou to společnosti, které spravují naše webové stránky,náš účetní systém. Vaše údaje předáváme těmto společnostem z titulu plnění smluvního vztahu dodávky zboží,tedy zákonné povinnosti ( t.zn.bez Vašeho souhlasu).

Způsob zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů provádí naší pracovníci v provozovně v Mošnově. Zpracováváme je prostřednictvím elektronických zařízení, mobilů a výpočetní techniky. Pracovníci jsou proškoleni o závažnosti tohoto zpracování a dodržování bezpečnostních pravidel při této činnosti. Jsou přijata opatření aby nedošlo k neoprávněnému či náhodnému přístupu k Vaším osobním údajům,jejich poškození,zničení nebo ztrátě, k neoprávněnému přenosu. Výpočetní technika je zabezpečena užíváním heslování, kodováním Vašich údajů pro přenos dalším zpracovatelům Vašich osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Podle účelu zpracování Vašich osobních údajů je stanovena i doba jejich držení.

V případě evidence smluvního vztahu za účelem nákupu zboží budeme Vaše údaje zpracovávát po dobu 3 let. Za účelem zasílání obchodních sdělení budeme Vaše osobní údaje zpracovávat tak dlouho, dokud s takovým zasíláním nevyjádříte svůj nesouhlas.Nejdéle to bude 5 let od Vašeho posledního nákupu. Zpracování Vašich osobních údajů v případě delších lhůt než je výše uvedeno budeme provádět v rozsahu nutném pro prokázání oprávněnosti, případně při vznesení pravděpodobných právních nároků a plnění zákonných povinnosti (na př.ze Zákona o účetnictví nebo ze Zákona o DPH).

V případě kamerových záznamů budeme provádět jejich výmaz každých 21 kalendářních dní po sobě jdoucích.

Marketingový souhlas

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Pokud si nepřejete dostávat obchodní sdělení, můžete kdykoliv odhlásit jejich odběr ve spodní části našeho informativního newsletteru dole v patičce s označením "odhlaste se zde".

Jaká práva máte při zpracování osobních údajů

Obě strany, Vy,který nám svá osobní data postupujete ke zpracování, tak my jako správce Vašich osobních dat, máme svá práva i povinnosti.

Vaše práva jsou :

Právo na přístup k osobním údajům – máte právo vědět a žádat doložení jaké údaje zpracováváme,za jakým účelem,kde je získáváme, komu předáváme,kdo je dále zpracovává.Můžete žádat písemné doložení, to poskytneme zdarma v prvé kopii, další kopie za poplatek.

Právo na opravu osobních údajů –pokud zjistíte nepřesnost ve Vašich údajích, nebo je chcete doplnit,máte právo to učinit bez odkladu a my povinnost to vykonat.

Právo na výmaz - právo žádat výmaz osobních údajů máte, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

1. Údaje jsou nepotřebné pro účely pro které jsme je zpracovávali.

2.Odvoláte Váš souhlas se zpracováním, přičemž se jedná o osobní údaje k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný,a zároveň nemáme jako správce jiný důvod,proč tyto údaje nadále zpracovávat.

3. Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů,které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a my shledáme, že již takový oprávněný zájem nemáme.

4. Při Vaší domněnce, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Právo na výmaz se neuplatní v případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (uložené zákonem), nebo k určení,výkonu a obhajobě právních nároků správce(např.vymáhání pohledávek správce).

Právo na omezení zpracování-právo žádat,aby správce po omezenou dobu nezpracovával Vaše osobní údaje,je-li splněna některá z těchto podmínek:

  1. Popíráte přesnost osobních údajů, a to po dobu potřebnou,než správce ověří přesnost Vašich údajů.

  2. Správce zpracovává osobní údaje bez dostatečného právního nároku a Vy požádáte o omezení zpracování, nikoli o jejich výmaz, a to po dobu potřebnou,než správce právní nárok zpracování doloží.

  3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme zpracovávat,ale Vy je vyžadujete pro určení,výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

 

Právo na přenositelnost –můžete požadovat abychom Vám vydali Vaše osobní údaje,které jsme získali pro uzavření smlouvy s Vámi a její plnění nebo jste s jejich zpracováním sdělil souhlas. Osobní údaje však můžete získat jen tehdy, že je zpracováváme automatizovaně v elektronické podobě. Údaje Vám předáme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování - vznést námitku můžete jen tehdy, jestliže Vaše údaje zpracováváme z důvodu svých oprávněných zájmů.Vaší námitce vyhovíme, pokud neprokážeme své oprávněné zájmy. 

Právo podat stížnost - máte právo bez ohledu na všechna výše uvedena práva podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce u Úřadu na ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese: Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, kdy se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými předpisy.

Kontaktní údaje správce

V případě jakékoliv Vaší žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na :

Emailovou adresu : cadoxobjednavky@seznam.cz

Telefonicky na čísle : +420 733 300 047

Písemně na adrese: CADOX fishing s.r.o.,Podnikatelský areál č.317/60, 742 51 Mošnov